בניין בגבעתיים- בן ציון ישראלי

הוספת ממ"דים, מרפסות ומחסנים לבניין קיים