חדר על הגג- השניים גבעתיים

הרחבת חדר על הגג ופרגולה ניידת