קפלנסקי גבעתיים

תוספת ממ"ד, הרחבה ושיפוץ לבית פרטי