אולם ספורט בי"ס עירוני א' - תל-אביב

משרד זייברט רוני